Kulttuuria, taidetta ja mielen hyvinvointia

Ainutlaatuisesta, kulttuurihistoriallisesti rikkaasta Lapinlahden entisestä sairaala-alueesta voidaan kehittää Helsingille uusi ylpeyden aihe - kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vieraileville avoin kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvointikeskus. Ajatus kulttuurin ja mielenterveystyön yhdistämisestä on uusi, innovatiivinen ja kansainvälisestikin kiinnostava.Tavoitteena on, että Lapinlahdesta kehittyisi uudenlainen, avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävä kohtaamispaikka, joka parantaa kaupunkilaisten kokemaa hyvinvointia ja elämänlaatua sekä vahvistaa Helsingin kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä.


Kulttuuritoiminnan ja taiteen myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen tunnustetaan jo laajasti. Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää onnellisuuden kokemuksia, elämän mielekkyyttä ja saa ihmiset voimaan paremmin.

Lapinlahden uniikki, vehreä puisto- ja puutarhamiljöö soveltuu tarkoitukseen erinomaisesti. Suomalaiset ovat kautta aikojen ymmärtäneet luonnon eheyttävän voiman. Ei ole sattumaa, että Lapinlahden sairaala rakennettiin aikoinaan luonnonkauniille paikalle. Nyt luonnon hyvinvointivaikutukset (green well-being ja green care) herättävät laajalti kiinnostusta myös maailmalla.


Lapinlahden lähteestä voi tulevaisuudessa kehittyä monipuolinen, kiehtovasta kulttuurimaisemasta voimaa ammentava toimintakeskus, jossa halu kokea yhdessä jotain uutta synnyttää kokemuksia, elämyksiä ja vuoropuhelua kaupunkilaisten, kulttuuritoimijoiden sekä mielenterveyspalveluja tuottavien yritysten, julkisten tahojen ja vapaaehtoissektorin välillä.


Lapinlahden lähde - Lappvikens källa on kulttuurin, taiteen ja mielenterveystyön perinteisiä rajoja ylittävä yhteistyöhanke, jonka takana on merkittävä joukko kulttuuri- ja mielenterveysalan toimijoita: Suomen Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto (MTKL), Alvi ry, Kukunori ry yhdessä muiden seitsemäntoista jäsenjärjestöjensä kanssa sekä HELMI ry, Sympati Psykosociala förening r.f, Pro Lapinlahti ry ja Majakka


Hanketta tukee myös Hyvän mielen -konserttien järjestäjänä tunnettu Olli Himberg.
Hankkeen yhteistyökumppanit”Kulttuuri luo ja tukee mielenterveyttä. Lapinlahden sairaala kaikkien ihmisten hyvinvointikeskuksena tuottaisi mielenterveyttä kulttuurista ja ainutlaatuisesta kaupunkimiljööstä kunnioittaen kiinteistön perinteitä, alkuperäistä tarkoitusta ja kulttuurihistoriaa.”
- Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja


”On todella merkittävää nähdä mielen hyvinvointi ja mielenterveys jokaisen ihmiseen elämää koskettavana asiana. Tällainen yhteistoiminnallinen Lapinlahti voisi edistää meidän jokaisen mielen voimavaroja”
- Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja


”Vihdoinkin olisi mahdollista, että kaksi toisiaan selvästi hyödyttävää ryhmää kohtaisivat. Toiminta ja yhteiset mielenkiinnon kohteet ovat maaperää, jossa mielenterveyskuntoutuja ja kulttuurialan ammattilainen ovat vertaisia.”
- Markus Raivio, musiikkiterapeutti, Kukunori ry:n hallituksen jäsen


”Tuleva yhteistyö mielen­terveys­kuntoutujien kanssa tarjoaa myös kulttuurialan ammattilaisille mielenkiintoisia työllistymismahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä avartaen heidän toiminta- ja työkenttäänsä. Taiteen merkityksellisyys tulee kouriintuntuvalla tavalla todeksi, kun se kohtaa ihmisen elämäntunnon keskellä hänen arkeaan."
- Jussi Lehtonen, Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija ja näyttelijä


”Kulttuuritoimintaan osallistuminen tarkoittaa tasa-arvoista toimintaympäristöä: se ei ole sidoksissa sosioekonomiseen asemaan, sukupuoleen, ikään eikä myöskään diagnoosiin sairaudesta tai terveydestä. Suunnitteilla on mm. kahvila- ja ravintolatoimintaa yhteisvoimin toteutettuna."
- Juha Järvinen, toiminnanjohtaja, Alvi ry


”Lapinlahden sairaala-alueella sijaitsee lähde, josta alueen asukkaat kävivät aikoinaan hakemassa vettä. Tulevaisuudessa kaupunkilaiset voivat ammentaa Lapinlahden lähteestä virkistystä kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin muodossa.”
- Katja Liuksiala, puheenjohtaja, Pro Lapinlahti


"Med Lappvikens historik och våra innovativa planer kommer vi att åstadkomma något som aldrig tidigare gjorts inom mental hälsan i Finland. Enkelt sagt: Vi bygger framtiden tillsammans"
- Miivi Selin-Patel, verksamhetsledare, Sympati Psykosociala förening r.f
Ryhdy Lapinlahden lähteen kumppaniksi

Ota yhteyttä Jaana Merenmieheen
040 846 5056

tai lähetä sähköpostia: Jaana MerenmiesSeikkaile Lapinlahden lähteellä!